​ប្រទេស​ចិន​ និង​កម្ពុជា​ប្រារព្ធ​ខួប​លើក​ទី​ ៦០​ នៃ​ទំនាក់ទំនង​ការទូត​

​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ គឺជា​ខួប​លើក​ទី​ ៦០​ ចាប់តាំងពី​ប្រទេស​ចិន​ និង​កម្ពុជា​បាន​បង្កើត​ទំនាក់ទំនង​ការទូត​។​ បន្ទាប់​ពី​ ៦០​ឆ្នាំ​នៃ​ចំណងមិត្តភាព​ ប្រទេស​ទាំង​ពីរ​បាន​ធ្វើ​ជា​គំរូ​សម្រាប់​ប្រទេស​ជិតខាង​នៅ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍​ អំពី​របៀប​រក្សា​ទំនាក់ទំនង​ការទូត​ប្រកបដោយ​ផ្លែផ្កា​ និង​យូរអង្វែង​។​ …​

Shan Jie
http://www.globaltimes.cn/content/1111391.shtml