ចិន កម្ពុជាចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចថ្មី

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៥​ ខែមីនា​ ប្រទេស​ចិន​ និង​កម្ពុជា​បាន​ចុះហត្ថលេខា​លើ​អនុស្សរណៈ​នៃ​ការ​យោគយល់​គ្នា​ (MoU)​ ស្តី​ពី​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ខាង​វិទ្យាសាស្ត្រ​ និង​បច្ចេកវិទ្យា​។​ អនុស្សរណៈ​នេះ​ មាន​សុពលភាព​រយៈពេល​ ៣​ឆ្នាំ​ ដែល​ភាគី​ខាង​ចិន​នឹង​បណ្តុះ​បណ្ត​ល​មន្ត្រី​កម្ពុជា​ទៅ​លើ​ជំនាញ​វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ និង​នវានុវត្តន៍​។​ …​

Rui Hao Puah
http://thediplomat.com/2016/04/china-cambodia-ink-new-economic-pact/