ចិន​ផ្ដល់​រថយន្ត​គ្លីនិក​ចល័ត​ ២០ ​គ្រឿង

ទីភ្នាក់ងារ​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​ចិន​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍន៍​របស់​សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិត​ចិន​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​បាន​ផ្តល់​រថយន្ត​គ្លីនិក​ចល័ត​ចំនួន ២០ ​គ្រឿង​មក​ក្រសួង​សុខាភិបាល​កម្ពុជា​ដែល​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​គម្រោង​ជំនួយ​ឥត​សំណង​របស់​ប្រទេស​ចិន​ជាមួយ​ក្រសួង​សុខាភិបាល​។ នេះ​បើ​យោង​សេចក្តី​ជូន​ព័ត៌មាន​របស់​ក្រសួង​សុខាភិបាល ។ …

គង់ មេត្ដា
https://bit.ly/2rMtgP1