ចិន​សន្យា​ជំនួយ​យោធា​ថ្មី​ដល់​កម្ពុជា​

ប្រទេស​ចិន​ និង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ បាន​ព្រមព្រៀង​បង្កើន​ទំនាក់ទំនង​ខាង​យោធា​បន្ថែម​ទៀត​ នៅ​ក្រោយ​ពី​កិច្ចប្រជុំ​រវាង​រដ្ឋមន្ត្រី​ការពារ​ជាតិ​នៃ​ប្រទេស​ទាំង​ពីរ​ កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​ ៦​ ខែវិច្ឆិកា​ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​…​

បើ​ទោះបីជា​ព័ត៌មាន​ល​ម្អិត​ស្តី​ពី​ជំនួយ​នេះ​នៅ​តែ​មិន​ទាន់​ច្បាស់​ ទៀ​ បាញ់​ ដែល​ជា​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី​ផង​ដែរ​នោះ​ បាន​បង្ហាញ​ឱ្យ​ដឹង​ថា​ ជំនួយ​យោធា​ទាំងនេះ​ រួម​មាន​គ្រឿង​បរិក្ខារ​ទូរគមនាគមន៍​និង​វិទ្យុ​ មក​ពី​ប្រទេស​ចិន​ ដើម្បី​បង្កើន​សមត្ថភាព​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ក្នុង​ការ​ទំនាក់ទំនង​ទីស្នាក់ការ​កណ្តាល​បញ្ជាការដ្ឋាន​ នៅ​ទូ​ទាំង​ប្រទេស​។​ ជំនួយ​នេះ​ ក៏​រាប់​បញ្ចូល​ទាំង​ជំនួយ​ខាងការ​បណ្តុះបណ្តាល​ និង​ សាងសង់​សាលា​យោធា​ ព្រមទាំង​ការ​បង្កើន​លំ​ហាត់​និង​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​កម្មសិក្សា​កងទ័ព​។​…​

Prashanth Parameswaran
http://thediplomat.com/2015/11/china-pledges-new-military-aid-to-cambodia/