ចិន​​ សរសើរ ​កម្ពុជា ​​ដែល​ការពារ​គោល​ជំហរ​របស់​ចិន​ ក្នុង​រឿង​​ជម្លោះ​​សមុទ្រ​ចិន​ខាង​ត្បូង

ប៉ុន្មានម៉ោងពីមុនប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលមានការចរចាគ្នាយ៉ាងយូរ និងមានការកែប្រែសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនឲ្យមានលក្ខណៈខ្លាំងដូចមុនស្តីពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងមានជម្លោះ រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសចិនបានសរសើរសមភាគី កម្ពុជា ចំពោះការតស៊ូការពារគោលជំហររបស់ខ្លួន ប្រឆាំងនឹងការដាក់សម្ពាធឲ្យទទួលយកសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលប្រើពាក្យខ្លាំងៗ។…

Ananth Baliga
http://bit.ly/2amEDoJ