ចិន ​ផ្ដល់​ជំនួយ​ ៨៤ ​លាន​ដុល្លារ​ ពង្រឹង​វិស័យ​ការពារជាតិ​កម្ពុជា

មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​ក្រសួង​ការពារជាតិ​កម្ពុជា​បាន​ថ្លែង​ថា រដ្ឋាភិបាល​ចិន​នឹង​បន្ត​ផ្ដល់​ជំនួយ​ឥតសំណង​ជា​ទឹកប្រាក់​ចំនួន ៦០០ ​លាន​យន់ ​​ដែល​ស្មើនឹង​ចំនួន​ប្រមាណ​ ៨៤ ​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​ ដល់​កម្ពុជា​ដើម្បី​ពង្រឹង​វិស័យ​យោធា ជា​អ្វី​ដែល​លោក​ហៅ​ជំនួយ​របស់​ចិន​ថា មាន​លក្ខណៈ​គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយ​ដែល​ជា​ការឆ្លើយតប​នឹង​ការខ្វះខាត​របស់​ប្រទេស​ កម្ពុជា​។ …

ម៉ិច ដារ៉ា
https://bit.ly/362htPz