ក្រុមហ៊ុន ​១៥ ​មកពី​ប្រទេស​ចិន ​ស្វែងរក​ឱកាស​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា​

វិនិយោគិន​ចិន​បាន​សម្តែង​សុទិដ្ឋិនិយម​ចំពោះ​បរិយាកាស​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា និង​បាន​សន្យា​ជំរុញ​ក្រុម​វិនិយោគិន​របស់ខ្លួន​ឱ្យមក​សិក្សា​ស្វែងយល់​ពី​កាលានុវត្តភាព និង​បរិយាកាស​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា​ឱ្យបាន​កាន់តែច្រើន​បន្ថែម​ទៀត​នៅពេល​ខាងមុខ​។ …

ហ៊ិន ពិសី
https://www.postkhmer.com/business/2023-08-03-1527-253169.html