ក្រុមហ៊ុនចិនយល់ព្រមចុះហត្ថលេខាជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីកម្ពុជាដើម្បីកសាងក្រឡាចត្រង្គថាមពលនៅជនបទ

ក្រុមហ៊ុន​ជាតិ​របស់​ចិន​ Heavy​ Machinery​ Corporation​ (CMHC)​ បាន​ឈាន​ដល់​កិច្ចព្រមព្រៀង​ជាមួយ​អគ្គិសនី​កម្ពុជា​ដែល​គ្រប់គ្រង​ដោយ​រដ្ឋ​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ (EdC)​ កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​ ដើម្បី​កសាង​ខ្សែ​អគ្គិសនី​នៅ​តាម​ជនបទ​ដែល​នឹង​គ្របដណ្តប់​ខេត្ត​ចំនួន​ ១៣​។​ …​

huaxia
http://news.xinhuanet.com/english/2016-03/30/c_135237839.htm