ក្រសួង​សន្តិសុខ​ចិន ​ប្តេជ្ញា​អប់រំ​ជនជាតិ​ចិន​ឲ្យ​គោរព​ច្បាប់​កម្ពុជា

ក្នុង​ជំនួប​ទ្វេភាគី​រវាង​អភិបាល​ខេត្ដ​ព្រះសីហនុ និង​គណៈប្រតិភូ​ក្រសួង​សន្តិសុខ​ចិន​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​សប្ដាហ៍​មុន​ភាគី​ចិន​បាន​ប្ដេជ្ញា​ធ្វើការ​អប់រំ​ផ្សព្វផ្សាយ​ដល់​ជនជាតិ​ចិន​ដែល​បាន​មក​វិនិយោគ និង​ស្នាក់នៅ​ប្រកប​អាជីវកម្ម​នៅ​ខេត្ដ​ព្រះសីហនុ​ឲ្យ​គោរព​ច្បាប់​កម្ពុជា​ឲ្យ​បាន​តឹងរ៉ឹង​បំផុត​។ …

វ៉ន ដារ៉ា
https://bit.ly/2Z5y0SS