​វិនិយោគ​ចិន​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​នឹង​ធ្វើ​ពិពិធ​កម្ម​ក្នុង​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ សម្រាប់​សហគ្រាស​ធុន​តូច​ និង​មធ្យម​

លោក​ Peter​ Wong​ នាយក​ក្រុមប្រឹក្សា​ពាណិជ្ជកម្ម​ប្រចាំ​តំបន់​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍​ និង​អាស៊ី​ ខាងត្បូង​ នៅ​ក្រុមប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​ពាណិជ្ជកម្ម​ទីក្រុង​ហុងកុង​ (HKTDC)​ បាន​និយាយ​ថា​ ការ​វិនិយោគ​ផ្ទាល់​ពី​បរទេស​របស់​ចិន​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ត្រូវ​បាន​គេ​រំពឹង​ថា​ នឹង​ធ្វើ​ពិពិធ​កម្ម​ទៅ​ក្នុង​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ និង​ធនាគារ​ក្នុង​រយៈពេល​ខ្លី​ ដោយ​ផ្តល់​សេវា​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ដល់​សហគ្រាស​ធុន​តូច​ និង​មធ្យម​ (SMEs)​។​ …

Sangeetha Amarthalingam
https://www.khmertimeskh.com/50555620/chinese-investment-in-cambodia-to-diversify-into-sme-finance/