ចិន នឹង​មក​ពិនិត្យ​អង្ករ​កម្ពុជា ខណៈ​ពេល​ដែល​អឺរ៉ុប​ព្រមាន​ផ្អាក​នាំ​ចូល

អ្នក​ជំនាញ​ផ្នែក​វាយ​តម្លៃ​ស្រូវ​អង្ករ​នៃ​សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិត​ចិន​(AQSIQ)នឹង​ចុះ​មក​ពិនិត្យនិង​វាយ​តម្លៃ​ឡើង​វិញ​លើ​ក្រុមហ៊ុន​ដែល​បាន​ចុះ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​ជា​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​កែច្នៃស្តុក​អង្ករ​សម្រាប់​នាំ​ចេញ​ទៅ​កាន់​ប្រទេស​ចិន នា​ពេល​ឆាប់ៗ​ខាង​មុខ​នេះ។ នេះ​បើ​យោង​តាម​មន្រ្តី​ជាន់​ខ្ពស់​នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​កសិកម្ម ថ្លែង​ប្រាប់​អ្នក​យក​ព័ត៌មាន​ក្រោយ​ពី​កិច្ច​ប្រជុំ​ជាមួយ​សហព័ន្ធ​ស្រូវ​អង្ករ​កាល​ពី​ម្សិលមិញ។ …

សុខ ចាន់
http://bit.ly/1q2S5Tt