សាលាក្រុងគ្រោងនឹងផ្តល់ដីចំនួន២៨០ហិចតាសម្រាប់គម្រោងសាងសង់

សាលាក្រុងគ្រោងនឹងយកដីធ្លីចំនួន២៨០ហិចតាដែលជាដីរដ្ឋសម្រាប់ផ្តល់ដល់ក្រុមហ៊ុន Over­seas Cambodia Investment Cor­poration (OCIC) សម្រាប់គម្រោងជាទឹកប្រាក់ចំនួន៣ពាន់លានដុល្លារ ក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វារនៃរាជធានីភ្នំពេញ បើយោងតាមពាក្យសម្តីរបស់មន្ត្រីបានឱ្យ ដឹងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍។ …

ឃួន ណារិម
https://www.cambodiadaily.com/news/city-hall-planning-to-privatize-280-hectare-development-site-109413/