សាលាក្រុងភ្នំពេញនឹង​ផ្លាស់​ប្តូរក្រុមហ៊ុន​ប្រមូលថ្លៃឈ្នួលក្នុងផ្សារ

សាលាក្រុង​ភ្នំពេញ​គ្រង​នឹង​ផ្លាស់​ប្តូរ​ក្រុមហ៊ុន​ដែល​ទទួល​បន្ទុក​ក្នុង​ ការ​ប្រមូល​ថ្លៃ​សំចត​និង​ថ្លៃ​ឈ្នួល​ហាង​លក់ទំនិញ​ពី​ផ្សារ​នាៗ​ក្នុង​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នេះ​បើ​យោង​តាម​លិខិត​មួយ​ ដែល​បាន​ ចេញផ្សាយ​តាម​បណ្តាញ​សង្គម​ពី​ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី​កាលពី​ម្សិលមិញ​។​  …

ម៉ិច ដារ៉ា
http://www.phnompenhpost.com/national/city-hall-pulls-plug-market-fee-collector