​សាលាក្រុង​បញ្ជូន​មនុស្ស​រាប់រយ​នាក់​ឱ្យ​ចូល​បណ្តុះបណ្តាល​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​សង្គមកិច្ច​

​អ្នក​សុំទាន​ និង​អ្នក​គ្មាន​ផ្ទះសម្បែង​ជាង​ ១.៧០០​ នាក់​ត្រូវ​បាន​ប្រមូល​ចេញពី​ផ្លូវ​នានា​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ហើយ​ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​ទៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​សង្គមកិច្ច​កាលពី​ឆ្នាំ​មុន​។​ យោង​តាម​របាយការណ៍​ប្រចាំឆ្នាំ​របស់​សាលា​រាជធានី​ដែល​បាន​ចេញផ្សាយ​កាលពី​ម្សិលមិញ​ អាជ្ញាធរ​បាន​ប្រមូល​អ្នក​សុំទាន​ និង​អ្នក​គ្មាន​ផ្ទះសម្បែង​ចំនួន​ ១.៧២៧​ នាក់​មក​ពី​គ្រប់​ស្រុក​ទាំងអស់​ក្នុង​កំឡុង​ឆ្នាំ​ ២០១៧​។​ …

សែន ដាវីត
http://www.khmertimeskh.com/50106908/city-hall-sends-hundreds-rehab-social-affairs-centres/