ទីក្រុង​មាន​ប្រព័ន្ធ​ឆ្លងកាត់​ធំ​នៅ​ក្នុង​កន្លែង​នៅ​ត្រឹម​ឆ្នាំ​ ២០២៣

​ប្រទេស​កម្ពុជា​នឹង​មាន​ប្រព័ន្ធ​ឆ្លងកាត់​ផ្លូវ​ចេញចូល​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ (AGT)​ នៅ​មុន​ឆ្នាំ​ ២០២៣​ -​ ដែល​ជា​ពេល​ប្រទេស​នេះ​នឹង​ធ្វើ​ជា​ម្ចាស់ផ្ទះ​រៀបចំ​ការ​ប្រកួត​កីឡា​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍​ -​ ជាមួយ​ទីភ្នាក់ងារ​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​ជប៉ុន​ (JICA)​ នៅ​កំពុង​នឹង​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​ពី​លទ្ធភាព​នៅ​ខែឧសភា​ឆ្នាំ​ក្រោយ​ នេះ​បើ​យោង​តាម​ក្រសួង​សាធារណការ​ និង​ដឹក​ជញ្ជូន​ (MPWT)​។​ …​

ម៉ៃ គុណមករា
http://www.khmertimeskh.com/5090885/city-mass-transit-system-place-2023/