​របាយការណ៍​៖​ ក្រុម​សង្គម​ស៊ី​វិល​នៅ​កម្ពុជា​ត្រូវ​បាន​បង្ក្រាប​

​ក្រុម​សង្គម​ស៊ី​វិល​ជាតិ​ និង​អន្តរជាតិ​ដែល​កំពុង​ប្រតិបត្តិការ​នៅ​កម្ពុជា​ប្រឈម​នឹង​ការ​រឹត​បន្តឹង​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ លើ​ប្រតិបត្តិការ​របស់​ពួក​គេ​ ហើយ​ត្រូវ​បាន​រាំងស្ទះ​យ៉ាង​ខ្លាំង​នៅ​ក្នុង​ការងារ​របស់​ពួក​គេ​នៅ​ក្នុង​ការ​ដឹកនាំ​រហូត​ដល់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្ត្រ​នៅ​ថ្ងៃអាទិត្យ​នេះ​ បើ​យោង​តាម​របាយការណ៍​ថ្មី​មួយ​របស់​អ្នក​ស្រាវជ្រាវ​ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក​។​ …​

ឈាង ចន្នី
https://www.voacambodia.com/a/civil-society-groups-in-cambodia-suppressed-report/4495078.html