​សហភាព​ការងារ​កម្ពុជា​ស្នើ​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​ ២១១​ ដុល្លារ​

​សហភាព​ការងារ​កម្ពុជា​កាលពី​ម្សិលមិញ​បាន​និយាយ​ថា​ ខ្លួន​នឹង​ស្នើ​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​ថ្មី​ចំនួន​ ២១១,៩៤​ ដុល្លារ​ សម្រាប់​កម្មករ​កាត់ដេរ​នៅ​ក្នុង​ការ​ចរចា​នៅ​ខែ​នេះ​។​ សហភាព​ការងារ​កម្ពុជា​បាន​ធ្វើ​សេចក្តី​ប្រកាស​ បន្ទាប់​ពី​ជំនួប​រវាង​សហជីព​ជា​ច្រើន​ដែល​បាន​លើក​ឡើង​ពី​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​ដែល​រួម​មាន​ តម្លៃ​នៃ​ការ​រស់នៅ​ អតិផរណា​ ផលិតភាព​ ការ​ប្រកួតប្រជែង​ និង​ប្រាក់​ចំណេញ​។​ …

សែន ដាវីត
https://www.khmertimeskh.com/50531460/clc-proposes-211-as-minimum-wage/