រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងកសិកម្ម​ បង្ហាញ​បច្ចេកទេស​កសិកម្ម​ដែល​បង្កើន​ទិន្នផល​ស្រូវ​

លោក វេង សាខុន រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង​នេសាទ បង្ហាញ​ពី​ការសិក្សា​លើ​ការគ្រប់គ្រង​ទឹក និង​ដី ដែលជា​ជម្រើស​បច្ចេកទេស​កសិកម្ម​វៃឆ្លាត ដើម្បី​ឆ្លើយតប​នឹង​បញ្ហា​អាកាសធាតុ ហើយ​ការអនុវត្ត​បច្ចេកទេស​នេះ ជួយ​បង្កើន​ទិន្នផល​ស្រូវ​ខ្ពស់ជាង​ស្រែ​ដែល​មិនបាន​អនុវត្ត​បច្ចេកទេស​នេះ​។ …

ឡុង គីមម៉ារីតា
https://www.postkhmer.com/national/2021-09-22-1022-224012.html