ប្រទេស​កម្ពុជា​ ឡាវ​ និង​វៀតណាម​ បង្កើន​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ដើម្បី​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹងក្រដាសប្រាក់ក្លែងក្លាយ

ប្រទេស​កម្ពុជា​ ឡាវ​ និង​វៀតណាម​ បាន​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​បង្កើន​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​ក្លែងបន្លំ​ក្រដាសប្រាក់​។​ យោង​តាម​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​បានឱ្យ​ដឹង​ថា​ ការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​នេះ​ ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ក្នុង​ស​ន្និ​សិ​ទ​មួយ​ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៅ​ទីក្រុង​ហាណូយ​ ប្រទេស​វៀតណាម​ កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ ដែល​មានការ​ចូលរួម​ពី​មន្ត្រី​ពាក់ព័ន្ធ​មក​ពី​ប្រទេស​ជិតខាង​ចំនួន​បី​ ។​ …​

ខាន សុភីរម្យ
http://www.akp.gov.kh/?p=106872