​ស៊ី​ម៉ាក់​ និង​អា​ប៉ូ​ប៉ូ​ចុះហត្ថលេខា​លើ​អនុស្សរណៈ​នៃ​ការ​យោគយល់​គ្នា​លើ​កណ្តុរ​រាវរក​មីន​

​មជ្ឈមណ្ឌល​សកម្មភាព​កំចាត់​មីន​កម្ពុជា​ (​ស៊ី​ម៉ាក់​)​ និង​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រឆាំង​មីន​អា​ប៉ូ​ប៉ូ​ (Apopo)​ ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​ស្គាល់​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​ថា​ជា​ការ​អភិវឌ្ឍ​ផលិតផល​កម្ចាត់​មីន​ បាន​ចុះហត្ថលេខា​លើ​អនុស្សរណៈ​នៃ​ការ​យោគយល់​គ្នា​ស្តី​ពី​កណ្តុរ​រាវរក​មីន​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​ …​

ស សុជាតិ
https://www.khmertimeskh.com/50792640/cmac-and-apopo-sign-mou-on-land-mine-detection-rats/