មជ្ឈមណ្ឌល​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​ជំងឺគ្រុនឈាម​៖​ ករណី​ជំងឺគ្រុនចាញ់​ថយ​ចុះ​ពាក់កណ្តាល​ ខណៈ​គ្រុនឈាម​កើនឡើង​បី​ដង​

​មជ្ឈមណ្ឌល​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺគ្រុនចាញ់​ ប៉ា​រ៉ា​ស៊ីត​សាស្ត្រ ​និង​បាណក​សាស្ត្រ​បាន​បង្ហាញ​ថា​ករណី​ជំងឺគ្រុនចាញ់​នៅ​កម្ពុជា​បាន​ថយ​ចុះ​ចំនួន​ ៤៩​ ភាគរយ​នៅ​ឆ្នាំ​មុន​បើ​ប្រៀបធៀប​នឹង​រយៈពេល​ដូច​គ្នា​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០១៨​ ។​ …​

មុំ គន្ធា
https://www.khmertimeskh.com/50695524/cnm-malaria-cases-decrease-by-half-dengue-fever-triples