ទូរទស្សន៍​ព្រះអាទិត្យ​ជួប​ឧបសគ្គ​ក្នុង​ការ​រៃអង្គាស​ប្រាក់

សាលា​រាជធានី​បាន​ស្នើ​ឲ្យ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​រៀបចំ​ការ​ប្រមូល​វិភាគទាន​ទ្រទ្រង់​ការ​បង្កើត​ស្ថានីយ​ទូរទស្សន៍​ព្រះអាទិត្យ​ទៅ​ធ្វើ​នៅ​ទីស្នាក់ការ និង​ទីតាំង​ឯកជន​របស់​ខ្លួន​វិញ​ដើម្បី​ធានា​សណ្តាប់​ធ្នាប់ និង​កាត់​បន្ថយ​ភាព​អសកម្ម​ដែល​អាច​កើត​មាន​នៅ​ទីសាធារណៈ។ …

 

តាំង វីដា
http://bit.ly/1KSbvQW