ក្រសួង​ ២ ​បង្កើត​គណៈកម្មាធិការ​ ១ ​ដើម្បី​គ្រប់គ្រង​ទ្រព្យ​រឹបអូស​ពី​បទល្មើស

ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​បាន​បង្កើត​ «​គណៈកម្មាធិការ​គ្រប់គ្រង​ទ្រព្យសម្បត្តិ​រឹបអូស​» ​ដើម្បី​ធ្វើ​ការងារ​លើ​ការលក់​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ដែល​ផ្ទេរ​ពី​តុលាការ​បន្ទាប់ពី​មាន​សាលដីកា​ស្ថាពរ​ពី​តុលាការ​។ គណៈកម្មាធិការ​នេះ​ដឹកនាំ​ដោយ​លោក ​គឹម សន្តិភាព រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួង​យុត្តិធម៌ ប៉ុន្តែ​សមាជិក​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​នេះ​មាន​សមាសភាព​មន្ត្រី​ដែល​ជា​សមាជិក​មកពី​ក្រសួង​ទាំង ២​។ …

នៀម ឆេង
https://bit.ly/33LI6Hs