រ៉ូយ៉ាល់​គ្រុប​ ​ទទូច​ចង់​សាងសង់​ផែ​នៅ​អូរ​ត្រេះ

គណៈ​កម្មាធិ​ការ​ជាតិ​គ្រប់​គ្រង​ និង​អភិវឌ្ឍន៍​តំបន់​ឆ្នេរ ​និង​ក្រុម​ហ៊ុន​រ៉ូយ៉ាល់​គ្រុប​ នៅ​តែ​កំពុង​ស្ថិត​ក្នុង​ការ​ពិភាក្សា​ដើម្បី​ស្វែង​រក​ទី​តាំង​ថ្មី​ដើម្បី ​សង់​ផែ​បម្រើ​ឲ្យ​ការ​អភិវឌ្ឍ​កោះ​រ៉ុង​ ខណៈសេចក្តី​សម្រេច​ចុង​ក្រោយ​នឹង​ត្រូវ​បញ្ជូន​ទៅនាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ហ៊ុន​ សែន​។ ​នេះ​បើតាម​អាជ្ញាធរ​ខេត្ត​ព្រះ​សីហនុ​។ …

ច័ន្ទដារ៉ា and ចេង សុខហ័ង
http://bit.ly/2022om1