វិស័យ​ឯកជន ​ប្តេជ្ញា​ទប់ស្កាត់​ការធ្លាក់ចុះ​តម្លៃ​ពោត

ខណៈ​រដូវ​ប្រមូលផល​ពោត​បាន​ផ្តើម កសិករ​នៅ​តំបន់​ភាគ​ពាយព្យ​ប្រទេស​កំពុង​ប្រឈម​នឹង​ការធ្លាក់​ចុះ​តម្លៃ​ដែល​ទីផ្សារ​នេះ​បាន​ពឹងផ្អែក​ភាគច្រើន​លើ​ប្រទេស​ជិតខាង​។ មុន​រដូវ​ប្រមូលផល​ចូល​មក​ដល់ តម្លៃ​ពោត​ដែល​កសិករ​លក់​ចេញ​គឺ ៦៣០ ​រៀល​ក្នុង​ ១ ​គីឡូក្រាម ប៉ុន្តែ​នៅ​ពេល​រដូវ​ប្រមូលផល​ចាប់ផ្តើម​តម្លៃ​បាន​ធ្លាក់​ចុះ​។ តម្លៃ​បាន​ធ្លាក់​ចុះ​មក​នៅ​ ៤៦០ ​រៀល​ក្នុង​ ១ ​គីឡូក្រាម​ពី​ចុង​សប្តាហ៍​មុន​។ …

ហ៊ឹន ពិសី
https://bit.ly/2uXGJov