ក្រុមប្រឹក្សា​​​ធម្មនុញ្ញ​​​​​​​​​បដិសេធពាក្យ​​​បណ្តឹង​​របស់​​​គណបក្ស​​​​ប្រឆាំង

កាលពីម្សិលមិញក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានបដិសេធបណ្ដឹងរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ជំទាស់នឹងប្រជាពលរដ្ឋ៧៦នាក់ដំបូងក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋ ២.៤៤១នាក់ ដែលគណបក្សប្រឆាំងលើកឡើងថា ត្រូវបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនដោយមិនត្រឹមត្រូវដូចគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត(គ.ជ.ប.) ដែលលើកឡើងថាគណបក្សប្រឆាំងខ្វះភ័ស្តុតាងគាំទ្រការអះអាងរបស់ខ្លួន។ …

ឃួន ណារិម
http://www.cambodiadailykhmer.com/36370