តុលាការ​ដាក់​មេដឹកនាំ​សហជីព​ពីរ​នាក់​ទៀត​ក្រោម​ការ​ឃ្លាំមើល​

មេដឹកនាំ​​ប្រាំរូប​ក្នុង​ចំណោម​មេដឹកនាំ​សហជីព​ប្រាំមួយរូប​ ដែល​ជាប់​ចោទ​ពី​បទ​មាន​សកម្មភាព​​ដែល​នាំ​ឲ្យ​មាន​ទោស​ព្រហ្មទណ្ឌ​អំឡុង​កូដកម្ម​កម្មករ​កាត់​ដេរ​ និង​បាតុកម្ម​ទូទាំង​ប្រទេស​​កាលពី​ខែ​ធ្នូ និង​ខែ​មករា ឥឡូវ​នេះ​​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​ការ​ឃ្លាំមើល​របស់​តុលាការ​ បន្ទាប់ពី​មេដឹកនាំ​ពីរ​រូប​ទៀត​បាន​បង្ហាញ​មុខ​នៅ​តុលាការ​ក្រុង​ភ្នំពេញ​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​។ …

ម៉ិច ដារ៉ា
http://www.cambodiadailykhmer.com/news/20374/