កូ​វី​ដ​-១៩៖​ ជំនួយ​បរិក្ខា​វេជ្ជសាស្ត្រ​ចិន​សម្រាប់​កម្ពុជា​បាន​មក​ដល់​

ប្រទេស​ចិន​បាន​ផ្តល់​ការ​ផ្គត់ផ្គង់​បរិក្ខា​វេជ្ជសាស្ត្រ​ដល់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ក្នុង​កិច្ច​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​ដើម្បី​គាំទ្រ​ដល់​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ ក្នុង​ការ​ការពារ​ និង​ទប់ស្កាត់​ការ​រីក​រាលដាល​នៃ​កូ​វី​ដ​-១៩​។​ …

ជា វណ្ណៈ
https://www.khmertimeskh.com/50703027/covid-19-china-medical-supplies-for-cambodia-arrive/