​ក្នុង​រយៈពេល​បី​ថ្ងៃ​ជាប់ៗ​គ្នា​មិន​មាន​ករណី​កូ​វី​ដ​១៩​ ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​តែ​យ៉ាងណា​ត្រូវ​តែ​រក្សា​ការ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​

​សុទិដ្ឋិនិយម​បាន​បន្ត​កើនឡើង​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ក្នុង​ការ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​ការ​រីក​រាលដាល​កូ​វី​ដ​១៩​ ដោយសារ​គ្មាន​ករណី​ថ្មី​ណាមួយ​ត្រូវ​បាន​រាយការណ៍​សម្រាប់​ថ្ងៃ​ទី​ ៣​ ជាប់ៗ​គ្នា​។​ …

បុគ្គលិក ខ្មែរថាមស៏
https://www.khmertimeskh.com/50710246/covid-19-no-new-cases-in-cambodia-for-three-days-straight-amid-optimism-caution-urged/