​ឧបសគ្គ​នៃ​ការ​រៀនសូត្រ​ពី​ចម្ងាយ​សម្រាប់​សិស្ស​ពិការ​

​ដោយសារ​ជំងឺឆ្លង​រាតត្បាត​ឆ្លង​រាលដាល​ទូ​ទាំង​ពិភពលោក​ ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ក៏​មាន​ករណី​ឆ្លង​ដែរ​ ដោយ​បាន​រាយការណ៍​ថា​មាន​ជាង​ ១០០​ ករណី​គិត​មក​ដល់​ថ្ងៃ​ម្សិលមិញ​។​ នៅ​ពេល​ដែល​ប្រទេស​កម្ពុជា​ខិតខំ​ការពារ​ការ​ឆ្លង​រាលដាល​បន្ថែម​ទៀត​ រដ្ឋាភិបាល​បាន​សំរេចចិត្ត​បិទ​សាលារៀន​នៅ​ទូ​ទាំង​ប្រទេស​ដែល​ជា​វិធាន​ការណ៍​មួយ​ដែល​មាន​ផល​ប៉ះពាល់​ខ្លាំង​។​ …

វ៉ា សុនីកា
https://www.khmertimeskh.com/50715578/covid-19-remote-learning-hurdles-for-students-with-disabilities/