ការ​បង្ក្រាប​លើ​សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​អត្តសញ្ញាណ​កម្ម​គ្រួសារ​ក្រីក្រ​

លោក​ស​ខេ​ង​ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​បាន​ជំរុញ​ឱ្យ​អភិបាល​រាជធានី​ -​ ខេត្ត​ពង្រឹង​ដំណើរការ​កំណត់​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​សម្រាប់​គ្រួសារ​ដែល​មាន​សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ក្រីក្រ​ ដើម្បី​ធានា​ថា​មាន​តែ​អ្នក​ដែល​ពិតជា​ត្រូវការ​ប៉ុណ្ណោះ​ អាច​ទទួល​បាន​។​ …

ខាន់ ច័ន្ទវីរៈ
http://khmertimeskh.com/50798105/crackdown-on-idpoor-eligibility/