ការបង្ក្រាបឯកសារខុសច្បាប់នឹងកើតឡើង

រដ្ឋាភិបាលមានផែនការបង្ក្រាបជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលកាន់ឯកសារមិនស្របច្បាប់ ឬមិនប្រក្រតី ដើម្បីរស់នៅធ្វើការ និងបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បើយោងតាមអនុក្រឹត្យដែលបានទទួលកាលពីម្សិលមិញ។ …

មុំ សុផុន
http://www.khmertimeskh.com/5079236/crackdown-illegal-documents-imminent/