ក្រសួង​វប្បធម៌​ប្រាប់​ឱ្យ​ការ​ថតចម្លង​មាន​កម្រិត​

​ក្រសួង​វប្បធម៌​ និង​វិចិត្រសិល្បៈ​ បាន​ដាក់​ចេញ​នៅ​កំហិត​សម្រាប់​អ្នកនិពន្ធ​ និង​នាយក​ដឹកនាំ​សម្តែង​ ដែល​មាន​បំណង​បង្កើត​ឡើង​វិញ​នូវ​ការងារ​ទាក់ទង​នឹង​សិល្បៈ​អក្សរសិល្ប៍​ និង​តន្ត្រី​។​ …​

ប៉ិច សុធារី
http://www.khmertimeskh.com/news/35327/culture-groups-told-of-copy-limits-by-ministry/