ប្រាក់​ចំណូល​ពី​គយ​កើនឡើង​ជិត​ ២០​ ភាគរយ​ក្នុង​រយៈពេល​ ៥​ ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​នេះ​

​អគ្គនាយកដ្ឋាន​គយ​និង​រដ្ឋាករ​ (GDCE)​ បាន​និយាយ​ថា​ ការ​ប្រមូលប្រាក់​ចំណូល​គយ​មានការ​រីក​ចម្រើន​គួរ​ឱ្យ​កត់សម្គាល់​ក្នុង​រយៈពេល​ ៥​ ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​នេះ​ ដោយ​មានការ​កើន​ឡើងជា​មធ្យម​ ១៩.៥​ ភាគរយ​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​ ចាប់តាំងពី​ឆ្នាំ​ ២០១៤​ មក​ ។​ …

ឈុត ប៊ុនធឿន
https://www.khmertimeskh.com/50701921/custom-revenue-grows-by-almost-20-percent-over-last-five-years/