អ្នកនេសាទ​៖​ទំនប់​វា​រី​អគ្គិសនី​ និង​បម្រែបម្រួល​អាកាសធាតុ​នាំ​ឱ្យ​ទិន្នផល​ត្រី​ធ្លាក់​ចុះ​នៅ​ទន្លេសាប​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា​

​កាលពី​ថ្ងៃសុក្រ​ អ្នកនេសាទ​នៅ​ក្នុង​ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ បានឱ្យ​ដឹង​ថា ​បរិមាណ​ត្រី​នៅ​បឹង​ទន្លេសាប​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ បាន​ធ្លាក់​ចុះ​គួរ​ជាទី​កត់ សម្គាល់​ចាប់​តាំងពី​ឆ្នាំ​មុន​ ដោយ​ចង្អុល​ទៅ​ការ​សាងសង់​ទំនប់​វា​រី​អគ្គិសនី​នៅ​ក្នុង​តំបន់​នោះ​ និង​ បម្រែបម្រួល​អាកាស​ធាតុ​ ថា​ជា​កត្តា​បង្ករពាក់ព័ន្ធ​។​…​

បុគ្គលិកសារព័ត៌មាន RFA Khmer
http://www.rfa.org/english/news/cambodia/fish-09042015154247.html