ថ្ងៃកំណត់នៃការបង្ហាញខ្លួនរបស់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យ

ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថ្មីមួយ ដែលផ្តល់មូលនិធិ ដោយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ នឹងត្រូវបង្ហាញខ្លួន នៅដើមឆ្នាំក្រោយនេះ។ យោងតាមអ្នកនាំពាក្យគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ បានថ្លែងកាលពីម្សិលមិញ។ …

Jamie Elliott
http://www.phnompenhpost.com/national/deadline-ambitious-sun-tv