សកម្មជន​បាន​និយាយ​ថា​ ការ​បំផ្លិចបំផ្លាញ​ព្រៃឈើ​ធ្វើ​ឱ្យ​កម្ពុជា​កើន​កម្តៅ​

​ដោយសារ​ផល​ប៉ះពាល់​នៃ​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​កាន់តែ​លេចឡើង​នៅ​ទូ​ទាំង​ពិភពលោក​ សមាជិក​នៃ​សាធារណជន​កំពុង​តែ​ភ្ជាប់​ព្រឹត្តិការណ៍​អាកាសធាតុ​កាន់តែ​ច្រើន​ឡើង​ទៅ​នឹង​បាតុភូត​នេះ​។​ ឧ​ទា​ហរ​ណ៏​ក្នុង​ខែមីនា​ និង​មេ​សា​ កំ​ដៅ​បាន​កើនឡើង​ខ្លាំង​នៅ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍​ដីគោក​។​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២០​ ខែមេសា​ វៀតណាម​កំណត់​សីតុណ្ហភាព​ខ្ពស់​បំផុត​គឺ​សីតុណ្ហភាព​ ៤៣​ អង្សា​សេ​ (១១០​ ដឺ​ក្រេ​ហ្វា​រិ​ន​ហៃ​)​ ខណៈ​ពេល​ដែល​ប្រទេស​កម្ពុជា​ក៏​រង​គ្រោះ​ផង​ដែរ​។​ នេះ​បាន​នាំ​ឱ្យ​មានការ​រិះគន់​ជា​សាធារណៈ​ថា​ ការ​បាត់បង់​ព្រៃឈើ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​បាន​រួមចំណែក​ដល់​សីតុណ្ហភាព​កើនឡើង​។​ …

Michael Tatarski
https://www.asiatimes.com/2019/06/article/deforestation-warming-cambodia-activists-say/