“​កូ​វី​ដ​-១៩​ ដែល​តា​”​ បាន​បន្ត​កើនឡើង​ម្តងទៀត​ជាមួយនឹង​ករណី​ចំនួន​ ៤០៨​ ទៀត​ដែល​ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​ -​ ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​រង​គ្រោះ​ខ្លាំង​ជាងគេ​

“​កូ​វី​ដ​-១៩​ ដែល​តា​”​ នៅ​កម្ពុជា​បាន​កើន​ឡើងជា​ថ្មី​ម្តងទៀត​នៅ​ថ្ងៃនេះ​ដោយ​មាន​ករណី​ថ្មី​ចំនួន​ ៤០៨​ ករណី​ដែល​នាំ​ឱ្យ​សរុប​ឡើង​ដល់​ ៣.៧៣១​ ករណី​។​…

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://www.khmertimeskh.com/50932836/delta-surges-again-with-another-408-cases-detected-phnom-penh-worst-hit/