កូ​វី​ដ​-១៩​ប្រភេទ​ដែល​តា​បាន​កើន​ដល់​ ២.៦៤៧​ ករណី​

​ចំនួន​សរុប​នៃ​កូ​វី​ដ​-១៩​ប្រភេទ​ដែល​តា​ SARS-CoV-2​ នៅ​កម្ពុជា​បាន​កើនឡើង​ដល់​ ២.៦៤៧​ នាក់​បន្ទាប់​ពី​ការ​ឆ្លង​ថ្មី​ចំនួន​ ២៥១​ ត្រូវ​បាន​បញ្ជាក់​។​…

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://www.khmertimeskh.com/50929758/amid-lower-covid-19-infection-rates-delta-variant-cases-in-cambodia-has-jumped-to-2647/