ករណីជំងឺគ្រុនឈាម បានកើនឡើង ៣០០%

ចំនួនករណីជំងឺគ្រុនឈាមនៅកម្ពុជា បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង ដែលជម្ងឺនេះបានសម្លាប់កូនក្មេងអស់ជាច្រើនអ្នក។ នេះបើយោងតាមតួលេខថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាល។

ជំងឺគ្រុនឈាមបានកើនឡើងជាង៣០០% ដែលពី ១១,៨២៨ករណី ក្នុងចន្លោះខែមករាដល់កញ្ញានៅឆ្នាំនេះ ធៀបទៅនឹង ២,៨៥៣ករណី ក្នុងអំឡុងពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ២០១៤។ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃចន្ទ ដោយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប៉ារ៉ាស៊ីតសាស្រ្ត បាណកសាស្ត្រ និងត្រួតពិនិត្យជំងឺគ្រុនចាញ់។ …

មុំ គន្ធា
http://www.phnompenhpost.com/national/dengue-cases-300