ករណី​ជំងឺគ្រុនឈាម​នៅ​កម្ពុជា​ កើនឡើង​៦៣%​ ក្នុង​រយៈពេល​៥​ខែ​ដំបូង​

មន្ត្រីសុខាភិបាល​បាន​ឲ្យ​ដឹង​កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ថា​ ប្រទេស​កម្ពុជា​មាន​ជម្ងឺ​គ្រុន​ឈាម​ចំនួន​ ៩៥៧​ករណី​ នៅ​ក្នុង​រយៈពេល​៥​ខែ​ដំបូង​នៃ​ ឆ្នាំ​២០១៥​នេះ​ កើនឡើង​ ៦៣%​ បើ​ធៀប​នឹង​ ៥៨៦​ករណី​ ក្នុង​រយៈពេល​ដូច​គ្នា​កាលពី​ឆ្នាំ​មុន​។​…​

បុគ្គលិកសារព័ត៌មាន The Cambodia Herald​
http://bit.ly/1Gy17NH