ក្រុមហ៊ុន​ Damco​ របស់​ប្រទេស​ដា​ណឺ​ម៉ាក​សម្ភោ​ធ​ការិយាល័យ​កណ្តាល​ថ្មី​

​ស្ថានទូត​នៃ​ប្រទេស​ដា​ណឺ​ម៉ាក​ប្រចាំ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ បាន​លើកទឹកចិត្ត​ឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ និង​វិនិយោគិន​ដា​ណឺ​ម៉ា​កមក​ស្វែងរក​ឱកាស​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា​ឱ្យ​កាន់តែ​ច្រើន​ ដោយ​អះអាង​ថា​ វា​ពិតជា​ការ​សំខាន់​ណាស់​ដែល​រដ្ឋាភិបាល​ជាតិ​ និង​អាជីវកម្ម​បុគ្គល​សហការ​គ្នា​ដើម្បី​បង្កើន​សកម្មភាព​អាជីវកម្ម​ ខណៈ​ដែល​កំពុង​មានការ​ប្រកួតប្រជែង​កាន់តែ​ខ្លាំង​ឡើង​នៅ​ក្នុង​ទីផ្សារ​សកល​។​ …​

សុខ ចាន់
http://www.khmertimeskh.com/5085157/denmarks-damco-launches-new-head-office/