ថ្វីបើមានសក្តានុពលឧស្ម័នដ៏ធំក៏ដោយ ការចរចានៅតំបន់ទាមទារត្រួតស៊ីគ្នាមានការរីកចម្រើនតិចតួច

បើទោះជាកម្ពុជា និងថៃទទួលស្គាល់ថា តំបន់ទាមទារត្រួតស៊ីគ្នា (OCA) មានបរិមាណឧស្ម័នធម្មជាតិ និងធនធានដ៏ច្រើនសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរក៏ដោយ ក៏ការចរចាចែករំលែកអត្ថប្រយោជន៍មិនបានឆ្លងកាត់គំនិតរបស់ពួកគេទេ ចាប់តាំងពីជម្លោះបានចាប់ផ្តើមជាង ៣ ទស្សវត្សរ៍មុន នេះបើយោងតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់។ …

កង សុធា
https://www.khmertimeskh.com/501136633/despite-huge-gas-potential-oca-negotiation-makes-little-progress/