ទោះជា​មាន​ការ​បង្ហាញ​កងកម្លាំង ការ​ចុះ​ពិនិត្យ​វត្ត​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ដោយ​ស្ងប់ស្ងាត់

អភិបាលរង​ក្រុង​ភ្នំពេញ លោក ឃួង ស្រេង កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​បាន​បង្វែរ​ទិសដៅ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ប្រកាស​របស់​សាលា​ ក្រុង​ដែល​ថា ខ្លួន​នឹង​ចុះ​អង្កេត​វត្ត​សាមគ្គី​រង្សី ទាក់ទិន​នឹង​ឥរិយាបទ​ប្រឆាំង​រដ្ឋាភិបាល និង​បំណង​អបគមន៍ ជា​ការ​អធិប្បាយ​ដែល​បង្ក​ឲ្យ​មាន​ការ​បារម្ភ​ក្នុង​ចំណោម​ព្រះសង្ឃ ដែល​ថា​វត្ត​មាន​ចិត្ត​គំនិត​ឯករាជ្យ​នេះ​នឹង​ត្រូវ​គេ​បិទ​នោះ។ …

ម៉ិច ដារ៉ា
http://www.cambodiadailykhmer.com/news/22537/