ក្រុមហ៊ុន​អភិវឌ្ឍន៍​​បង្ក​​វិវាទ​មួយ​ទៀត​ជុំវិញ​ការ​សង់​របង​បិទផ្លូវ​

អ្នក​​​ភូមិ​​​ជា​​​ច្រើ​​​នគ្រួសារ​​​ក្នុងខណ្ឌ​​​មាន​​​ជ័យ​​​រាជ​​​ធានី​ ​​ភ្នំពេញ​​​បាន​​​ធ្វើ​​​ការ​​​តវ៉ា​​​​​​ចាប់​​​តាំង​​​ពីថ្ងៃ​​​សុក្រ​​​ មក​​​ ប្រឆាំង​​​នឹង​​​គម្រោង​​​សាង​​​សង់​​​​របង​​​របស់​​​លោក ឃុន សៀ ដែល​ ​​នឹង​​​បិទ​​​ផ្លូវ​​​ទៅ​​​កាន់​​​ភូមិ​​​របស់​​​ពួក​គេ​​​។ ​…

បែន​ សុខហ៊ាន
http://www.cambodiadailykhmer.com/news/23296/