រដូវវស្សា បានបញ្ជប់

ផលិតកម្មស្រូវរបស់កម្ពុជា ស្ទើរតែជិតឈានដល់គោលដៅ ទោះបីជាបញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀង នៅតែជាបញ្ហាសម្រាប់សហគមន៍ដោយឡែកក៏ដោយ។ នេះបើយោងតាម អង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក។

រដូវវស្សាមកដល់យឺត បានប៉ះពាល់ដល់សំណាបស្រូវ ២៣៤,៦៩៥ ហិកតា និងបានបំផ្លាញអស់ ១៥,៩៥៤ ហិកតា យោងតាមក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ។ តំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ភាគច្រើន ត្រូវបានដាំឡើងវិញ យោងតាមអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក បានឱ្យដឹងថាកាលពីម្សិលមិញ។ …

Igor Kossov
http://www.phnompenhpost.com/national/difficult-rainy-season-ends