លោក ​ស ខេង៖ កម្ពុជា​កំពុង​កសាង​ខ្លួន​ជា​រដ្ឋាភិបាល​ឌីជីថល

រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុ​ជា កំពុង​កសាង​ខ្លួន​ឲ្យ​ក្លាយ​ទៅ​ជា​រដ្ឋាភិបាល​ឌីជីថល​ ដើម្បី​គ្រប់​គ្រង​សង្គម​តាម​ប្រព័ន្ធ​កុំ​ព្យូទ័រ​ទំនើប ដែល​នេះ​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​តម្រូវ​ការ​ធន​ធាន​មនុស្ស​​ដែល​មាន​ជំនាញ​បន្ថែម​ ខណៈ​ដែល​បច្ចុប្បន្ន​កម្ពុជា​ មាន​សា​លា​រៀន​គ្រប់​កម្រិត​ និង​​មាន​ការ​​ងារ​សម្បូរ​បែប​។ នេះ​ជា​ការថ្លែង​របស់​​លោក ស ខេង ឧបនាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី និង​ជា​​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ។ …

វ៉ន ដារ៉ា
https://bit.ly/2WYuhkJ