ស្រូវប្រាំងត្រូវបានប្រមូលទិញដោយប្រទេសជិតខាង

ខេត្ត​ចំនួន​ដប់​បី​នៅ​ទូ​ទាំង​ប្រទេស​បានបញ្ចប់ការ​ប្រមូល​ផល​ស្រូវ​រដូវប្រាំងរបស់ខ្លួន​រួចហើយ ​ឯទិន្នផល​ដំណាំ​ឆ្នាំ​នេះឃើញថា​បាន​កើនឡើង​ជាង​កាលពី​ឆ្នាំ​មុន​ ប៉ុន្តែ​ម្ចាស់​រោង​ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ​ និង​អ្នក​នាំ​ចេញ​ក្នុងស្រុក​មានការ​ព្រួយបារម្ភ​អំពី​ការ​នាំ​ចេញ​ស្រូវ​យ៉ាង​សន្ធឹកសន្ធាប់​ទៅ​កាន់​ប្រទេស​ជិតខាង​។​ …​

សុខ ចាន់
http://www.khmertimeskh.com/news/23018/dry-season-rice-snapped-up-by-neighbor/