ច្បាប់ស្ដីពីការហាមឃាត់ការមានសញ្ជាតិពីរចំពោះអ្នកកាន់តំណែងកំពូលកំពុងបញ្ជូនទៅព្រះមហាក្សត្រ

ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃកម្ពុជានឹងស្វែងរកការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីស្តីពីការធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រាមួយចំនួននៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលនឹងកំណត់ថាមុខតំណែងជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ព្រះរាជាណាចក្រត្រូវបំពេញដោយប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរ។ …

វ៉​ន​ ដា​រ៉ា​
https://www.phnompenhpost.com/national/dual-citizenship-ban-top-office-holders-way-king