លោក Dutton បដិសេធលើការចំណាយនៃកម្មវិធីសម្រាប់ជនភាគខ្លួនទៅកាន់កម្ពុជា

លោក​ Peter​ Dutton​ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​អន្តោប្រវេសន៍​ បាន​ច្រាន​ចោលការ​អះអាង​របស់​សហព័ន្ធ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​សម្រាប់​កម្មវិធី​ការ​តាំងទី​លំនៅ​ជនភៀសខ្លួន​ ថា​បាន​ចំណាយ​ទឹកប្រាក់​ទាំងអស់​នៃ​ចំនួន​ ៥៥​លាន​ដុល្លារ​អា​មេ​រិ​ក​ដែល​ជា​ចំនួន​បាន​ត្រៀម​ទុក​សម្រាប់​កម្មវិធី​នេះ​។​ …​

SunShineCoastDaily Team
http://www.sunshinecoastdaily.com.au/news/dutton-defends-cost-of-Cambodia-program/2985822/